Handycam-ondersteuning / Aansluiten op een Macintosh-computerU kunt stilstaande beelden (foto's) die zijn opgeslagen op een "Memory Stick Duo" importeren op een Macintosh-computer.

Opmerking

 • De "Picture Motion Browser"-software die bij uw product wordt geleverd, ondersteunt Mac OS niet.

Systeemvereisten

Wanneer u alleen stilstaande beelden (foto's) die zijn vastgelegd op een "Memory Stick Duo", op een computer kopieert

OS: Mac OS X (v 10.2/v 10.3/v 10.4/v 10.5)

 • Overige: USB-poort (deze moet standaard beschikbaar zijn)

Stilstaande beelden (foto's) kopiëren van een "Memory Stick Duo"

Opmerking

 • Het is mogelijk dat de computer uw camcorder niet zal herkennen als u deze met de USB-kabel aansluit voordat u de camcorder heeft aangezet.
 1. Steek een "Memory Stick Duo" in uw camcorder.
 2. Sluit uw camcorder aan op een stroombron, zet vervolgens uw camcorder aan.
  Gebruik de wisselstroomadapter als de stroombron.
  Zie voor het bedienen van de POWER-schakelaar de Bedieningshandleiding die bij uw camcorder is geleverd.
 3. Sluit de USB-kabel stevig aan op de USB-aansluiting op de camcorder.
  Zie voor de plaats van de USB-aansluiting de Bedieningshandleiding die bij uw camcorder is geleverd.
 4. Sluit het andere eind van de USB-kabel aan op de USB-poort op uw computer.
  Het scherm [USB SELECT] verschijnt op het scherm van uw camcorder.

  Tip

  • Selecteer de optie uit het menu, wanneer het scherm niet verschijnt. Zie voor het selecteren van het menu de Bedieningshandleiding die bij uw camcorder is geleverd.

  Opmerking

  • Wanneer u uw camcorder op een computer aansluit, let er dan op dat u de connector in de juiste richting aansluit. Gebruik geen geweld bij het insteken van de connector, omdat u dan de kabel of de camcorder zou kunnen beschadigen.
 5. Selecteer [pictogramCOMPUTER] op het LCD-scherm van uw camcorder.
  Er verschijnt een pictogram van het station op het bureaublad.
 6. Dubbelklik op het pictogram van het station op het bureaublad.
 7. Sleep het bestand van het stilstaande beeld van uw keuze naar het harddisk-pictogram en laat het los.

  Opmerking

  • Zie voor nadere bijzonderheden over de "Memory Stick Duo" die u met de camcorder kunt gebruiken de Bedieningshandleiding die bij uw camcorder is geleverd.

De USB-kabel loskoppelen / De camcorder uitzetten / De "Memory Stick Duo" uitnemen

 1. Raak [END] aan op het scherm [pictogramCOMPUTER] op het LCD-scherm van uw camcorder.
 2. Sluit alle applicaties af die actief zijn op de computer.
 3. Sleep het pictogram van het station op het bureaublad naar het pictogram [Trash (Prullenbak)].
 4. Raak [JA] aan op het LCD-scherm van uw camcorder.
 5. Koppel de USB-kabel los van uw camcorder en computer.

  Opmerkingen

  • Let er vooral op dat u de USB-kabel loskoppelt voordat u uw camcorder uitzet.
  • Als u Mac OS X gebruikt, zet de computer dan uit voordat u de USB-kabel loskoppelt en de "Memory Stick Duo" uitneemt.

Opmerkingen/Handelsmerken en voorschriften

Opmerkingen over handelsmerken

Onder de auteurswet is het verboden filmopnamen te gebruiken zonder eerst de gerechtigde op de hoogte te stellen, tenzij deze uitsluitend voor privé-doeleinden zijn bestemd. Houd er verder rekening mee dat filmen mogelijk is verboden bij bepaalde soorten demonstraties, evenementen en/of tentoonstellingen enzovoort, zelfs als de filmopnamen zijn bedoeld voor particulier en individueel gebruik.


Voor muzikale werken, geluidsopnamen of andere muziekgegevens van derden die u van cd's, internet of andere bronnen haalt ("muziekinformatie") geldt het auteursrecht van de respectievelijke eigenaars van deze werken en deze werken zijn beschermd door auteurswetten en andere geldende wetten van het respectievelijke land/de respectievelijke regio. Behalve voor zover uitdrukkelijk door de geldende wetten toegestaan, mag u muziekinformatie niet gebruiken (inclusief zonder beperking kopiëren, wijzigen, reproduceren, uploaden, verzenden of op het externe netwerk plaatsen dat toegankelijk is voor het publiek, overdragen, distribueren, uitlenen, in licentie geven, verkopen en publiceren) zonder toestemming of goedkeuring van de respectievelijke eigenaars daarvan. De licentie voor Picture Motion Browser van Sony Corporation geeft u op geen enkele wijze recht op het gebruik van de muziekinformatie.

Opmerkingen over de website

 • De inhoud van deze website kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de beelden en de inhoud van deze website behoren toe aan Sony Corporation. Behalve voor persoonlijk, niet-commercieel, intern gebruik is het u verboden de beelden en inhoud van deze website te gebruiken (waaronder begrepen, zonder beperking, kopiëren, reproduceren, geheel of gedeeltelijk, wijzigen, uploaden, overzenden, distribueren, in licentie geven, verkopen en publiceren).
 • Aan het gebruik van een toegang tot Internet kunnen kosten verbonden zijn.
 • Zie voor contact-informatie en inlichtingen de documenten die bij uw product zijn verstrekt.

Handelsmerken

 • "Handycam" en zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
 • "Memory Stick", " ", "Memory Stick Duo", " ", "Memory Stick PRO Duo", " ", "Memory Stick PRO-HG Duo", " ", "Memory Stick Micro", "MagicGate", " ", "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn ofwel gerigistreerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Sony Corporation.
 • Macintosh is een handelsmerk van Apple, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, zijn mogelijk de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven. De symbolen "TM" en "(R)" zullen niet telkens in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.

M0001-03-NL