Sony

Brugervejledning til Action Cam Movie Creator

Hvad du kan foretage dig med Action Cam Movie Creator

Visning af hovedskærmen Visning af hovedskærmen

A Meddelelse

Du kan rettidigt se notifikationer fra Sony
(Der kræves en netværksforbindelse)

B Link til Action Cam-kanal og fanside

Her kan du se videoer og relaterede oplysninger optaget med Action Cam

C Importér billeder

Du kan importere fotos og videoer, der er gemt i kameraet

D Lav film

Du kan nemt skabe forbløffende videoer

E Åbn projekt

Åbn et tidligere gemt projekt

F Opdater systemsoftware

Opdater systemsoftwaren for Action Cam
(Knappen kommer kun til syne, hvis der er en tilgængelig opdatering)

G Sonys officielle Action Cam-kanal

Oplev forskellige videoer
(Der kræves en netværksforbindelse)

H Kamera-indstillinger

Konfigurer indstillingerne for streaming på Action Cam

I Hjælp og support

Se brugervejledningen, og registrer dit kamera

Tuo kuvia Tuo kuvia

Yhdistä Action Cam tietokoneeseen, niin voit tuoda valokuvia ja videoita.

[Tip]

Käynnistä kamera, kun olet yhdistänyt sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Redigering af en film Redigering af en film

1. Vælg filmtype

J Film, der viser Multi View, spor og hastighed
K Film, der kombinerer flere videoer
L Tidsforskydningsfilm

- Valg af format
Egenskaber

  J K L

Multi View

(viser op til 4 videoer på 1 skærm)

○ × ×
Visning af spor og hastighed ○ ○

(Kun Windows)

×
Beskæring ○ ○ ○
Kombination af flere videoer × ○ ×
Effekter
(langsom og hurtig spoling fremad, gentagelse)
○ ○ ×
Indsættelse af for-/eftertekster ○ ○ ○
Indsæt Filmfortekster ○ ○ ○
Musik ○ ○ ○
Tidsforskydning × × ○

2. Tilføj indhold

M Vælg mappe

Tryk på "V" i skærmens øverste venstre hjørne, og vælg en mappe.

[Tip]
Hvis du vil vælge videoindhold på dit kamera, skal du slutte dit kamera til din computer med et USB-kabel og derefter tænde for kameraet. Tryk på "V", og vælg kameraet fra rullelisten.

N Videoliste

Vælg de videoer/fotos, der skal bruges som indholdet, her

O Indholdsliste

De videoer/fotos, der er tilføjet som indholdet, vil vises her

[Tip]
For at opretholde ydeevnen under redigering, vil de videoer/fotos, der er tilføjet som indhold, blive importeret til din computers interne hukommelse (HDD, SSD, osv.)
Importlokationen (mappen) kan ændres ved hjælp af indstillingsknappen i øverste højre hjørne af skærmen.
Importkildens enhed (kamera, computerens interne hukommelse osv.) kan ændres ved at trykke på [V]-knappen i øverste venstre side og vælge ny kilde fra rullelisten.

3. Tilføj effekter

Hvis "Film, der viser Multi View, rute og hastighed" er valgt i trin 1

P Valg af layout

Multi View-layout kan vælges

[Tip]
Tryk på knappen for "Detaljer" for at udføre følgende ændringer af indstillinger.

  • Skift af positionen for det viste indhold
  • Valg af lyd- og GPS-oplysninger
  • Rotation og forskydning af indhold
  • Ændring af størrelsen på de specifikke, viste layoutskærme (PinP)
Q Overlejring af GPS-data

Vælg metode for visning af spor og hastighed

R Filmfortekster

Du kan indsætte filmfortekster i din Action Cam-video

S Synkronisering af flere videoer

Analysér flere videoer optaget på samme tid for at synkronisere afspilning.

T Musik

Vælg den musik, som skal føjes til filmen

U Musikindstillinger

Juster lydstyrken på videoen og musikken

V Tidslinje

Videoer, som indeholder markører, vises i den øverste del af tidslinjen.
Når en effekt anvendes på en video, kan du kontrollere indstillingerne i den nederste del af tidslinjen.

[Bemærk]
Der kan højst optages 100 markører-elementer i en enkelt videooptagelse.

W Effekter

Tilføj effekter såsom beskæring, langsom, hurtig frem, gentag og billedtekster

X Gem projekt

Gem det projekt der i øjeblikket bliver redigeret

Hvis "Film, der kombinerer flere videoer" er valgt i trin 1

Y Indhold

Vis indhold valgt i trin 2
Tilføj indhold ved hjælp af træk og slip herfra til tidslinjen

Z Filmfortekster

Du kan indsætte filmfortekster i din Action Cam-video

AA Musik

Vælg den musik, som skal føjes til filmen

AB Musikindstillinger

Juster lydstyrken på videoen og musikken

AC Tidslinje

Der vil blive vist et miniaturebillede af videoen. Videoer kombineres fra venstre mod højre
Videoer, som indeholder markører, vises i den øverste del af tidslinjen.
Når en effekt anvendes på en video, kan du kontrollere indstillingerne i den nederste del af tidslinjen.

[Bemærk]
Der kan højst optages 100 markører-elementer i en enkelt videooptagelse.

AD Effekter

Tilføj effekter såsom beskæring, langsom, hurtig frem, gentag og tekst

AE Gem projekt

Gem det projekt der i øjeblikket bliver redigeret

Hvis “Tidsforskydningsfilmen” er valgt i TRIN1

AF Indstilling for tidsforskydning

Du kan vælge billedfrekvensen for en tidsforskydningsfilm, når du opretter en

AG Filmfortekster

Du kan indsætte filmfortekster i din Action Cam-video

AH Musik

Vælg den musik, som skal føjes til filmen

AI Musikindstillinger

Juster lydstyrken på musikken

AJ Tidslinje

Miniaturer af de fotos, der skal kombineres, vil blive vist. vises i den øverste del af tidslinjen.
Når en effekt anvendes på en video, kan du kontrollere indstillingerne i den nederste del af tidslinjen.

AK Effekter

Tilføj effekter såsom beskæring og billedtekster

AL Gem projekt

Gem det projekt der i øjeblikket bliver redigeret

4. Gem

AM Filnavn og lokation for gemt fil

Vælg filmens filnavn og mappen, hvor filmen er gemt

AN Format

Vælg filformat for den film, der skal gemmes

[Bemærk]
Afhængigt af indhold og detaljer, som er indtastet/redigeret, og dit computermiljø, kan det filformat, som videoen gemmes i, ændre sig.

Opsætning af kameraet Opsætning af kameraet

Kameraindstillinger for direkte streaming

Live streaming-indstillinger kan konfigureres
For detaljer, klik her og se trin 3 i fremgangsmåde 1.

Opdater GPS-assistancedata

Et værktøj, der forbedrer GPS-signalet for Action Cam

Kameraets softwareversion

Opdaterer Action Cam-systemsoftwaren
(Knappen kommer kun til syne, hvis der er en tilgængelig opdatering)

Skift musik på kamera

Dette værktøj anvendes til at skifte musikken på Marker afspilning-funktionen på dit Action Cam. Du skal konfigurere kameraet, før du kan anvende værktøjet. En vejledning til at konfigurere kameraet ses her.

(Denne knap vises ikke, hvis du ikke har tilsluttet kameraet før.)
* Dette værktøj er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande eller regioner.