Sony

Gebruikershandleiding van Action Cam Movie Creator

Wat kunt u doen met de Action Cam Movie Creator

Het hoofdscherm weergeven Het hoofdscherm weergeven

A Melding

U ontvangt tijdig meldingen van Sony
(Er is een netwerkverbinding vereist)

B Koppeling naar Action Cam-kanaal en fanpagina

Hier kunt u video's en de bijbehorende informatie die u met de Action Cam hebt opgenomen, bekijken

C Afbeeldingen importeren

U kunt foto's en video's van uw camera importeren

D Een film maken

Maak heel eenvoudig indrukwekkende video's

E Project openen

Open een eerder opgeslagen project

F De systeemsoftware bijwerken

De systeemsoftware van Action Cam bijwerken
(Deze knop wordt alleen weergegeven als er een update beschikbaar is)

G Het officiële Action Cam-kanaal van Sony

Geniet van diverse video's
(Er is een netwerkverbinding vereist)

H Camera-instellingen

Configureer instellingen om streaming op uw Action Cam uit te voeren

I Help en ondersteuning

Raadpleeg de gebruikershandleiding en registreer uw camera

Afbeeldingen importeren Afbeeldingen importeren

Sluit uw Action Cam aan op een pc om foto's en video's te importeren.

[Tip]

Schakel uw camera in nadat u deze met een USB-kabel hebt aangesloten op een pc.

Een film bewerken Een film bewerken

1. Selecteer het filmtype

J Film waarin Multi View, track en snelheid worden weergegeven
K Film waarin meerdere video's worden gecombineerd
K Time-lapse-film

- Selecteer de indeling
Kenmerken

  J K L
Multi View (hier worden maximaal 4 video's in 1 scherm weergegeven) ○ × ×
Track en snelheid weergeven ○ ○

(alleen Windows)

×
Bijsnijden ○ ○ ○
Meerdere video's combineren × ○ ×
Effecten (Langzaam, Snel doorspoelen, Herhalen) ○ ○ ×
Filmaftiteling invoegen ○ ○ ○
Bijschriften invoegen ○ ○ ○
Muziek ○ ○ ○
Time-lapse × × ○

2. Inhoud toevoegen

M Map selecteren

Druk op "V" in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer een map.

[Tip]
Om video-inhoud op uw camera te selecteren, sluit u de camera met behulp van een USB-kabel op uw computer aan en schakelt u vervolgens uw camera in. Druk op "V" en selecteer de camera in de keuzelijst.

N Videolijst

Selecteer hier de video's/foto's die u als inhoud wilt gebruiken

O Inhoudslijst

De video's/foto's die als inhoud zijn toegevoegd, worden hier weergegeven

[Tip]
Voor optimale prestaties tijdens het bewerken worden als inhoud toegevoegde video's/foto's naar het interne geheugen van de pc (HDD, SSD, enzovoort) geïmporteerd
De importlocatie (map) kan via de instellingenknop rechts boven in het scherm worden gewijzigd
U kunt het apparaat van de importbron (camera, interne opslag van computer, enz.) wijzigen door op de knop [V] links boven in het scherm te klikken en de nieuwe bron in de keuzelijst te selecteren.

3. Effecten toevoegen

Als "Film waarin Multi View, track en snelheid worden weergegeven" wordt geselecteerd in stap 1

P Lay-out selecteren

U kunt hier de lay-out van Multi View selecteren

[Tip]
Druk op de knop "Details" om een van de volgende instellingen aan te passen.

  • Wissel de weergavepositie van de inhoud
  • Selecteer audio en GPS-informatie
  • Roteer en keer inhoud om
  • Wijzig de weergavegrootte van specifieke lay-outschermen (PinP)
Q Overlay van GPS-gegevens

Selecteer de track en snelheidsweergavemethode

R Filmaftiteling

U kunt filmaftitelingen invoegen in uw Action Cam-video

S Meerdere video's synchroniseren

Meerdere video's analyseren die op hetzelfde moment zijn opgenomen om het afspelen te synchroniseren.

T Muziek

Selecteer de muziek die aan de film moet worden toegevoegd

U Muziekinstellingen

Pas het volume van de video en de muziek aan

V Tijdlijn

Video's die markeringen bevatten, worden weergegeven in het bovenste gedeelde van de tijdlijn.
Wanneer u een effect toepast op een video, controleert u de instellingen in het onderste gedeelte van de tijdlijn.

[Notitie]
Er kunnen maximaal 100 items van markeringen worden opgenomen voor één video-opname.

W Effecten

Voeg effecten toe, zoals bijsnijden, langzaam/snel vooruit, herhalingen en bijschriften

X Project opslaan

Sla het project op dat momenteel wordt bewerkt

als "Film waarin meerdere video's worden gecombineerd" wordt geselecteerd in stap 1

Y Inhoud

Geef de inhoud weer die in stap 2 werd geselecteerd
Sleep de inhoud van hier naar de tijdlijn om deze toe te voegen

Z Filmaftiteling

U kunt filmaftitelingen invoegen in uw Action Cam-video

AA Muziek

Selecteer de muziek die aan de film wordt toegevoegd

AB Muziekinstellingen

Pas het volume van de video en de muziek aan

AC Tijdlijn

Er wordt een miniatuur van de video weergegeven. De video's worden van links naar rechts gecombineerd.
Video's die markeringen bevatten, worden weergegeven in het bovenste gedeelde van de tijdlijn.
Wanneer u een effect toepast op een video, controleert u de instellingen in het onderste gedeelte van de tijdlijn.

[Notitie]
Er kunnen maximaal 100 items van markeringen worden opgenomen voor één video-opname.

AD Effecten

Voeg effecten toe, zoals bijsnijden, langzaam/snel vooruit, herhalingen en tekst

AE Project opslaan

Sla het project op dat momenteel wordt bewerkt

Als “Time-lapse-film” is geselecteerd in STAP1

AF Time-lapse-instelling

Tijdens het maken van een time-lapse-film kunt u de beeldsnelheid voor de film selecteren

AG Filmaftiteling

U kunt filmaftitelingen invoegen in uw Action Cam-video

AH Muziek

Selecteer de muziek die aan de film wordt toegevoegd

AI Muziekinstellingen

Pas het volume van de video en de muziek aan

AJ Tijdlijn

Er worden miniatuurweergaven van de te combineren foto's weergegeven.
Video's die markeringen bevatten, worden weergegeven in het bovenste gedeelde van de tijdlijn.
Wanneer u een effect toepast op een video, controleert u de instellingen in het onderste gedeelte van de tijdlijn.

AK Effecten

Voeg effecten als bijsnijden en bijschriften toe

AL Project opslaan

Sla het project op dat momenteel wordt bewerkt

4. Opslaan

AM Bestandsnaam en opslaglocatie

Selecteer de bestandsnaam van de film en map waar deze wordt opgeslagen

AN Indeling

Selecteer de bestandsindeling van de film die u wilt opslaan

[Notitie]
De bestandsindeling waarin de video kan worden opgeslagen, kan verschillen afhankelijk van de ingevoerde/bewerkte inhoud en details, en het pc-platform.

De camera configureren De camera configureren

Camera-instellingen voor livestreaming

De instellingen voor Live streaming kunnen worden geconfigureerd
Klik hier voor meer informatie en ga naar stap 3 van Procedure 1.

GPS Assist-gegevens bijwerken

Een tool waarmee het GPS-signaal van Action Cam kan worden verbeterd

Softwareversie van camera

Hiermee wordt de systeemsoftware van Action Cam bijgewerkt
(Deze knop wordt alleen weergegeven als er een update beschikbaar is)

Muziek wijzigen op camera

Deze tool wordt gebruikt om de muziek te wijzigen op de functie Gemarkeerde weergave van Action Cam. U moet de camera configureren, voordat u deze tool kunt gebruiken. Zie hier voor informatie over de configuratie van de camera.

(Deze knop wordt niet weergegeven als u de camera niet eerder hebt aangesloten.)
* Deze tool is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's.