Sony

Action Cam Movie Creator — instrukcja obsługi

Co można zrobić za pomocą programu Action Cam Movie Creator

Wyświetlanie ekranu głównego Wyświetlanie ekranu głównego

A Powiadomienia

Możliwość przeglądania powiadomień od firmy Sony
(wymagane połączenie z Internetem)

B Odnośnik do kanału serwisu Action Cam i strony fanów

W tym miejscu możesz wyświetlać filmy i związane z nimi dane zarejestrowane przy pomocy kamery Action Cam

C Importowanie obrazów

Istnieje możliwość importowania zdjęć i filmów zapisanych w aparacie

D Tworzenie filmu

Szybkie tworzenie niesamowitych filmów

E Otwórz projekt

Otwieranie wcześniej zapisanego projektu

F Uaktualnij oprogramowanie systemowe

Aktualizacja oprogramowania kamery Action Cam
(przycisk pojawi się tylko wtedy, gdy taka aktualizacja będzie dostępna)

G Oficjalny kanał kamery Sony Action Cam

Pozwala oglądać rozmaite filmy
(wymagane połączenie z Internetem)

H Ustawienia kamery

Konfiguracja ustawień pozwalających na przesyłanie strumieniowe

I Pomoc techniczna

Instrukcja obsługi i możliwość rejestracji kamery

Importuj obrazy Importuj obrazy

Aby zaimportować zdjęcia i filmy, podłącz kamerę Action Cam do komputera.

[Wskazówka]

Włącz kamerę po podłączeniu jej do komputera za pomocą kabla USB.

Edycja filmu Edycja filmu

1. Wybierz typ filmu

J Film w trybie Multi View, ścieżka i prędkość
K Film złożony z kilku części
L Film poklatkowy

– Wybór formatu
Funkcje

  J K L
Tryb Multi View
(do 4 filmów na jednym ekranie)
○ × ×
Widok ścieżki i prędkości ○ ○

(tylko system Windows)

×
Przycinanie filmu ○ ○ ○
Łączenie kilku filmów × ○ ×
Efekty specjalne
(szybkie i wolne przewijanie, powtarzanie)
○ ○ ×
Wstawianie napisów do filmu ○ ○ ○
Wstaw napisy ○ ○ ○
Muzyka ○ ○ ○
Film poklatkowy × × ○

2. Dodaj zawartość

M Wybierz folder

Naciśnij przycisk „V” w lewym górnym rogu ekranu i wybierz folder.

[Podpowiedź]
Aby wybrać zawartość wideo z aparatu, podłącz go do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie włącz aparat. Naciśnij przycisk „V” i wybierz aparat z listy rozwijanej.

N Lista filmów

Wybierz filmy/zdjęcia do użycia jako zawartość w tym miejscu.

O Lista materiałów

Tutaj będą wyświetlane filmy/zdjęcia dodane jako zawartość.

[Wskazówka]
Aby utrzymać odpowiednią wydajność podczas edycji, filmy/zdjęcia dodawane jako zawartość są importowane do pamięci wewnętrznej komputera (na dysk twardy, dysk SSD itp.)
Lokalizację importowania (folder) można zmienić za pomocą przycisku ustawień w prawym górnym ekranu.
Możesz zmienić urządzenie źródłowe (kamera, wewnętrzna pamięć komputera itd.), klikając przycisk [V] w lewym górnym rogu i wybierając nowe źródło z rozwijanej listy.

3. Dodaj efekty

o ile jako czynność 1. wybrano „Film w trybie Multi View, ścieżka i prędkość”

P Wybór układu

W tym miejscu możesz wybrać układ filmów w trybie Multi View.

[Wskazówka]
Naciśnij przycisk „Szczegóły”, aby zmienić poniższe ustawienia:

  • Zmiana pozycji wyświetlania
  • Wybór ścieżki audio oraz informacji z modułu GPS
  • Obracanie i lustrzane odbicie filmu
  • Zmiana rozmiaru wyświetlania konkretnych układów filmów na ekranie (PinP)
Q Nałożenie danych modułu GPS

Wybór metody wyświetlania ścieżki i prędkości

R Napisy do filmu

Możesz dodać napisy do swojego filmu Action Cam

S Synchronizowanie wielu filmów wideo

Aby zsynchronizować odtwarzanie, przeanalizuj kilka wideo nagranych jednocześnie.

T Muzyka

Wybierz muzykę, która zostanie dodana do filmu

U Ustawienia muzyki

Dostosuj poziom głośności muzyki i filmu

V Linia czasu

Filmy zawierające znaczniki będą wyświetlane w górnej części linii czasu.
Podczas stosowania danego efektu do filmu ustawienia można zmieniać w dolnej części linii czasu.

[Uwaga]
Do jednego filmu można zapisać maksymalnie 100 pozycji znaczniki.

W Efekty

Dodawanie efektów, takich jak przycinanie, spowalnianie, przewijanie do przodu, powtarzanie i napisy

X Zapisz projekt

Zapisywanie aktualnie edytowanego projektu

o ile w ramach czynności 1. wybrano „Film złożony z kilku części”

Y Zawartość

Wyświetla zawartość wybraną w ramach czynności 2.
Aby dodać nowe materiały, przeciągnij je w to miejsce z osi czasu.

Z Napisy do filmu

Możesz dodać napisy do swojego filmu Action Cam

AA Muzyka

Wybieranie muzyki, która ma zostać dodana do filmu

AB Ustawienia muzyki

Regulacja głośności wideo i muzyki

AC Oś czasu

Na ekranie pojawi się miniatura filmu. Filmy są łączone w porządku od lewej do prawej.
Filmy zawierające znaczniki będą wyświetlane w górnej części linii czasu.
Podczas stosowania danego efektu do filmu ustawienia można zmieniać w dolnej części linii czasu.

[Uwaga]
Do jednego filmu można zapisać maksymalnie 100 pozycji znaczniki.

AD Efekty

Dodawanie efektów, takich jak przycinanie, spowalnianie, przewijanie do przodu, powtarzanie i tekst.

AE Zapisz projekt

Zapisywanie aktualnie edytowanego projektu.

Jeśli w KROKU 1 wybrano opcję „Film poklatkowy”

AF Ustawienie funkcji poklatkowej

Możesz wybrać liczbę klatek podczas tworzenia filmu poklatkowego

AG Napisy do filmu

Możesz dodać napisy do swojego filmu Action Cam

AH Muzyka

Wybieranie muzyki, która ma zostać dodana do filmu

AI Ustawienia muzyki

Regulacja głośności wideo i muzyki

AJ Oś czasu

Pojawią się miniatury zdjęć do połączenia.
Filmy zawierające znaczniki będą wyświetlane w górnej części linii czasu.
Podczas stosowania danego efektu do filmu ustawienia można zmieniać w dolnej części linii czasu.

AK Efekty

Dodawanie efektów, takich jak przycinanie i napisy

AL Zapisz projekt

Zapisywanie aktualnie edytowanego projektu.

4. Zapis

AM Nazwa pliku i miejsce zapisu

Wybierz nazwę pliku i folder, w którym ma zostać zapisany.

AN Format

Wybierz format, w którym zostanie zapisany film.

[Uwaga]
W zależności od zawartości i wprowadzonych/edytowanych danych oraz środowiska komputerowego format pliku wideo do zapisu może ulec zmianie.

Konfiguracja kamery Konfiguracja kamery

Ustawienia kamery do transmisji strumieniowej na żywo

W tym miejscu zmienisz ustawienia przesyłania strumieniowego.
Szczegółowe informacje znajdziesz w tym miejscu. Sprawdź również czynność 3. w ramach procedury 1.

Zaktualizuj dane wspomagania GPS

Narzędzie poprawiające usprawniające pracę modułu GPS kamery Action Cam.

Wersja oprogramowania kamery

Aktualizacja oprogramowania kamery Action Cam.
(przycisk pojawi się tylko wtedy, gdy taka aktualizacja będzie dostępna)

Zmień muzykę w kamerze

To narzędzie umożliwia zmianę muzyki w ramach funkcji „Odtwarzanie z podświetleniem” kamery Action Cam. Przed użyciem tego narzędzia należy skonfigurować kamerę. Procedurę konfiguracji kamery opisano tutaj.

(Jeśli kamera nie została jeszcze podłączona, ten przycisk będzie niewidoczny.)
*To narzędzie może być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.