Sony

Användarguide till Action Cam Movie Creator

Det här kan du göra med Action Cam Movie Creator

Visa huvudmenyn Visa huvudmenyn

A Aviseringar

Du kan visa aktuella aviseringar från Sony
(nätverksanslutning krävs).

B Länk till Action Cam-kanal och fansida

Här kan du visa videor och relaterad information som du spelat in med Action Cam.

C Skapa filmer

Du kan importera foton och videoklipp som finns lagrade i kameran

D Importera bilder

Skapa snygga videofilmer på ett enkelt sätt

E Öppna projekt

Öppna ett tidigare sparat projekt

F Uppdatera systemets programvara

Uppdatera systemprogramvaran till Action Cam
(Knappen visas bara om en uppdatering är tillgänglig.)

G Officiell kanal för Sonys Action Cam

Se massor med videofilmer
(nätverksanslutning krävs).

H Kamerainställningar

Konfigurera inställningarna så att du kan strömma från din Action Cam

I Hjälp och support

Se användarguiden och registrera din kamera

Importera bilder Importera bilder

Anslut din Action Cam till en dator för att importera foton och videoklipp.

[Tips]

Slå på strömmen till kameran efter att du anslutit den till en dator med en USB-kabel.

Redigera filmer Redigera filmer

1. Välj filmtyp

J Film som visar Multi View, bana och hastighet
K Filmen är en kombination av flera videoklipp
L Film med intervallfoto

- Välj format
Funktioner

  J K L
Multi View (upp till fyra olika videor kombineras på samma skärm) ○ × ×
Visa spår och hastighet ○ ○

(Endast Windows)

×
Beskära ○ ○ ○
Kombinera flera videor × ○ ×
Effekter
(slowmotion, snabbuppspelning, upprepa)
○ ○ ×
Infoga Medverkande i film ○ ○ ○
Infoga Bildtexter ○ ○ ○
Musik ○ ○ ○
Intervallfoto × × ○

2. Lägg till innehåll

M Välj mapp

Tryck på "V" i det övre vänstra hörnet på skärmen och välj mapp.

[Tips]
Om du vill välja videoinnehåll på kameran ansluter du den till datorn med en USB-kabel och slår sedan på kameran. När du trycker på "V" kan du välja kameran i listrutan.

N Videolista

Välj de videoklipp/fotografier som ska utgöra innehållet här

O Innehållslista

De videoklipp/fotografier som lagts till som innehåll kommer att visas här

[Tips]
För att bibehålla prestandan vid redigering importeras videoklipp/fotografier som lagts till som innehåll till din dators internminne (HDD, SSD, osv.).
Importmålet (mappen) kan ändras med hjälp av inställningsknappen längst uppe till höger på skärmen.
Importkällan (kamera, datorns internminne osv.) kan ändras om du klickar på knappen [V] längst uppe till vänster och väljer den nya källan i listrutan.

3. Lägg till effekter

Om ”Filmen visar Multi View, spår och hastighet” har valts i steg 1

P Välj layout

Det går att välja layout för Multi View

[Tips]
Tryck på knappen Detaljer om du vill justera någon av följande inställningar:

  • Växla visningsposition för innehållet
  • Välja ljud och GPS-information
  • Rotera och vända innehåll
  • Ändra visningsstorlek på vissa layoutskärmar (bild i bild)
Q Övertoningar med GPS-data

Välj hur spår och hastighet ska visas

R Medverkande i film

Du kan lägga till en lista över medverkande i filmen i din Action Cam-video

S Synkronisera flera videor

Analysera flera videoklipp som spelats in samtidigt om du vill synkronisera uppspelningen.

T Musik

Välj musiken som ska läggas till filmen

U Musikinställningar

Justera volymen för video och musik

V Tidslinje

För videoklipp som innehåller markörer, kommer de att visas på den övre delen av tidslinjen.
När du lägger till en effekt i ett videoklipp kan du kontrollera inställningarna på den nedre delen av tidslinjen.

[Observera]
Högst 100 markörer poster kan registreras för en enda videoinspelning.

W Effekter

Lägg till trimma-, sakta ned-, spola framåt-, upprepa- och Bildtext-effekter

X Spara projekt

Spara projektet som för närvarande redigeras

Om ”Filmen är en kombination av flera videoklipp” har valts i steg 1

Y Innehåll

Visa innehåll som valdes i steg 2
Lägg till innehåll genom att dra det härifrån och släppa det på tidslinjen

Z Medverkande i film

Du kan lägga till en lista över medverkande i filmen i din Action Cam-video

AA Musik

Välj den musik som ska läggas till filmen

AB Musikinställningar

Justera volymen för video och musik

AC Tidslinje

En miniatyrbild av videon visas. Videofilmer sätts samman från vänster till höger.
För videoklipp som innehåller markörer, kommer de att visas på den övre delen av tidslinjen.
När du lägger till en effekt i ett videoklipp kan du kontrollera inställningarna på den nedre delen av tidslinjen.

[Observera]
Högst 100 markörer poster kan registreras för en enda videoinspelning.

AD Effekter

Lägg till trimma-, sakta ned-, spola framåt-, upprepa- och texteffekter

AE Spara projekt

Spara projektet som för närvarande redigeras

Om ”Film med intervallfoto” är valt i STEG1

AF Intervallfotoinställning

Du kan välja bildhastigheten för en film med intervallfoto när den skapas

AG Medverkande i film

Du kan lägga till en lista över medverkande i filmen i din Action Cam-video

AH Musik

Välj den musik som ska läggas till filmen

AI Musikinställningar

Justera volymen för video och musik

AJ Tidslinje

Miniatyrbilder av fotografier som ska sammanfogas kommer att visas.
För videoklipp som innehåller markörer, kommer de att visas på den övre delen av tidslinjen.
När du lägger till en effekt i ett videoklipp kan du kontrollera inställningarna på den nedre delen av tidslinjen.

AK Effekter

Lägg till effekter såsom klipp och undertexter

AL Spara projekt

Spara projektet som för närvarande redigeras

4. Spara

AM Filnamn och lagringsplats

Välj ett namn på filmfilen och en mapp där du vill spara den

AN Format

Välj i vilket filformat du vill spara filmen

[Observera]
Beroende på innehållet och informationen som angivits/redigerats och på din datormiljö kan filformatet som videon kan sparas i ändras.

Konfigurera kameran Konfigurera kameran

Kamerainställningar för livestreaming

Inställningarna för liveströmning kan konfigureras
Mer information hittar du här. Se även steg 3 för procedur 1.

Uppdatera GPS-hjälpdata

Ett verktyg som förbättrar GPS-signalen för Action Cam

Kamerans programvaruversion

Uppdatera systemprogramvaran till Action Cam
(Knappen visas bara om en uppdatering är tillgänglig.)

Ändra musik på kameran

Det här verktyget används för att ändra musiken på funktionen Uppspelning av höjdpunkter på Action Cam. Du behöver konfigurera kameran innan du kan använda det här verktyget. Här kan du se hur du konfigurerar kameran.

(Den här knappen visas inte om du inte har anslutit kameran innan.)
* Det här verktyget kanske inte är tillgängligt i vissa länder eller regioner.