Sony

Brukerhåndbok for Action Cam Movie Creator

Hva du kan gjøre med Action Cam Movie Creator

Se hovedskjermen Se hovedskjermen

A Varslinger

Du kan se betimelige varslinger fra Sony.
(Du må være tilkoblet et nettverk.)

B Kobling til kanalen og tilhengersiden til Action Cam

Her kan du se videoer som er tatt opp med Action Cam, og ytterlig informasjon.

C Importer bilder

Du kan importere bilder og videoer lagret i ditt kamera.

D Lag video

Lag imponerende videoer, helt enkelt.

E Åpne prosjekt

Åpne et tidligere lagret prosjekt.

F Oppdater systemprogramvare

Oppdater systemprogramvaren til Action Cam.
(Knappen er bare synlig hvis en oppdatering er tilgjengelig.)

G Offisiell kanal for Action Cam fra Sony

Se utvalgte videoer.
(Du må være tilkoblet et nettverk.)

H Kamerainnstillinger

Konfigurer innstillinger for strømming fra Action Cam.

I Hjelp og støtte

Se brukerhåndboken og registrer kameraet ditt.

Importer bilder Importer bilder

Koble ditt Action Cam med en PC for å importere bilder og videoer.

[Hint]

Slå på strømmen på kameraet ditt etter du har koblet til en PC med en USB-kabel.

Redigere en video Redigere en video

1. Velg type video

J Video som viser Multi View, spor og hastighet
K Video som består av flere videoer
L Tidsforløpfilm

– Velg format
Funksjoner

  J K L
Multi View (viser opptil fire videoer på én skjerm) ○ × ×
Vis spor og hastighet ○ ○

(Kun Windows)

×
Beskjær ○ ○ ○
Kombiner flere videoer × ○ ×
Effekter
(sakte film, hurtig film, gjenta)
○ ○ ×
Sett inn rulletekst ○ ○ ○
Sett inn Titler ○ ○ ○
Musikk ○ ○ ○
Tidsforløp × × ○

2. Legg til innhold

M Velg mappe

Trykk på V øverst til venstre på skjermen og velg en mappe.

[Hint]
For å velge en video fra kameraet ditt kobler du kameraet til datamaskinen med en USB-kabel. Deretter slår du på kameraet. Trykk på V og velg kameraet fra rullegardinlisten.

N Videoliste

Velg videoer/bilder å bruke som innhold her.

O Innholdsliste

Videoene/bildene som er lagt til som innhold vil vises her.

[Hint]
For å beholde ytelsen under redigering, legges videoer/bilder til mens innhold importeres til din PCs arbeidslager (HDD, SSD, osv.)
Du kan endre mappen den lagres til fra knappen Innstillinger øverst til høyre
Enheten det skal importeres fra (kamera, datamaskinens interne minne osv), kan endres ved å klikke på [V]-knappen øverst til venstre og velge den nye kilden fra rullegardinmenyen.

3. Legg til effekter

Hvis du valgte Video som viser Multi View, spor og hastighet i trinn 1.

P Velg utforming

Utformingen til Multi View kan endres.

[Hint]
Trykk på knappen Detaljer for å velge følgende innstillinger.

  • velge hvilken vei innholdet skal vises
  • velge lyd- og GPS-informasjon
  • rotere og vende innholdet
  • endre visningsstørrelse for skjermer med spesiell utforming (bilde-i-bilde)
Q GPS-visning

Velg visningsmetode for spor og hastighet.

R Rulletekst

Du kan sette inn rulletekst i din Action Cam-video.

S Synkronisere flere videoer

Analyser flere videoer innspilt på samme tid for å synkronisere avspillingen.

T Musikk

Velg musikken som skal bli lagt til filmen.

U Musikkinnstillinger

Juster volumen på videoen og musikken.

V Tidslinje

For videoer som inneholder markører, vil de bli vist på øverste del av tidslinjen.
Når du bruker en effekt på en video, kontroller innstillingene på nedre del av tidslinjen.

[Merk]
Maksimalt 100 markører objekter kan tas opp for ett enkelt videoopptak.

W Effekter

Legg til effekter slik som kutt, sakte hastighet, spoling forover, gjenta og Titler.

X Lagre prosjekt

Lagre prosjektet som redigeres for øyeblikket.

Hvis du valgte Video som består av flere videoer i trinn 1.

Y Innhold

Vis innholdet du valgte i trinn 2.
Dra og slipp herfra til tidslinjen for å legge til innhold.

Z Rulletekst

Du kan sette inn rulletekst i din Action Cam-video.

AA Musikk

Velg musikken som skal bli lagt til filmen.

AB Musikkinnstillinger

Juster volumet på videoen og musikken.

AC Tidslinje

Et miniatyrbilde av videoen vises. Videoer kombineres fra venstre til høyre.
For videoer som inneholder markører, vil de bli vist på øverste del av tidslinjen.
Når du bruker en effekt på en video, kontroller innstillingene på nedre del av tidslinjen.

[Merk]
Maksimalt 100 markører objekter kan tas opp for ett enkelt videoopptak.

AD Effekter

Legg til effekter slik som kutt, sakte hastighet, spoling forover, gjenta og tekst.

AE Lagre prosjekt

Lagre prosjektet som redigeres for øyeblikket.

Hvis "Tidsforløpfilm" velges i TRINN1

AF Tidsforløpinnstilling

Du kan velge bildefrekvens for en tidsforløpfilm når du oppretter en

AG Rulletekst

Du kan sette inn rulletekst i din Action Cam-video

AH Musikk

Velg musikken som skal bli lagt til filmen

AI Musikkinnstillinger

Juster volumet på videoen og musikken

AJ Tidslinje

Miniatyrbilder av bildene som skal kombineres vil vises.
For videoer som inneholder markører, vil de bli vist på øverste del av tidslinjen.
Når du bruker en effekt på en video, kontroller innstillingene på nedre del av tidslinjen.

AK Effekter

Legg til effekter som kutt og titler

AL Lagre prosjekt

Lagre prosjektet som redigeres for øyeblikket the project that is currently being edited

4. Lagre

AM Navn på fil og hvor den skal lagres

Velg filnavn for videoen og mappen der den skal lagres.

AN Format

Velg hvilket format videoen skal lagres i.

[Merk]
Avhengig av innhold og detaljer som angis/redigeres, og ditt PC-miljø, kan filformatet som videoen kan lagres i endres.

Konfigurere kameraet Konfigurere kameraet

Kamerainnstillinger for direkteavspilling

Innstillinger for strømming kan konfigureres
For mer informasjon kan du klikke her og se trinn 3 av fremgangsmåte 1.

Oppdater GPS-hjelpedata

Et verktøy som forbedrer GPS-signalet til Action Cam.

Kameraprogramvareversjon

Oppdaterer systemprogramvaren til Action Cam.
(Knappen er bare synlig hvis en oppdatering er tilgjengelig.)

Rediger musikk på kamera

Dette verktøyet brukes til å redigere musikk i Funksjonen for lysbildefremvisning i Action Cam. Du må stille inn kameraet før du kan bruke dette verktøyet. For informasjon om konfigurasjon av kameraet, se her.

(Denne knappen vises ikke hvis du ikke har koblet til kameraet før.)
*Dette verktøyet er kanskje ikke tilgjengelig i visse land eller områder.